Dự Án Nhà Ở Xã Hội Quận 2

Việt Đức Home cung cấp 50 bộ cửa cho dự án nhà ở xã hội tại Quận 2, dự án bàn giao và hoàn thiện lắp đặt tháng 3 năm 2024.