Dự Án cửa chị thủy Opera Metropole Thủ Thiêm

Chủ đầu tư: Chị Thủy

Địa chỉ: Opera Metropole Thủ Thiêm, Số 33 Đường Bạch Đằng, An Khánh, Thủ Đức

Số lượng: 5 bộ cửa composite