cửa thép chống cháy

Cửa thép chống cháy Việt Đức Home được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chống cháy. Với dây truyền sản xuất hiện đại của nhà máy Việt Đức Home, cửa thép chống cháy được gia cố nhiều lớp chống cháy, xử lý kỹ đảm bảo các tiêu chí khắc khe theo quy định hiện hành.