cửa gỗ chống cháy

Cửa gỗ chống cháy Việt Đức Home được Bộ Công An cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn chống cháy. Với dây truyền sản xuất hiện đại của nhà máy Việt Đức Home, cửa gỗ chống cháy được gia cố nhiều lớp chống cháy, xử lý kỹ đảm bảo các tiêu chí khắc khe theo quy định hiện hành.